ข้อมูลร้านสาขา

Donpen

เมกะ ลาพาร์คนารุโตเท็น

ข้อมูลร้านสาขา

Store image

ที่อยู่
1808-1นารุโต เมืองซันมุ จังหวัดชิบะ
TEL
0475-82-8100
เปิดบริการ
9:00am - 12:00am
服務
图标说明
  • Union Pay CardUnion Pay Card
  • รองรับการปลอดภาษีรองรับการปลอดภาษี
  • ที่จอดรถที่จอดรถ
  • ATMATM
  • ผลิตภัณฑ์ยาผลิตภัณฑ์ยา
  • สุราสุรา
  • บุหรี่บุหรี่
  • Credit CardCredit Card
สามารถตรวจสอบได้จากตาราง
  • majicamajica

วิธีการเดินทาง

ด้านนี้คือแผนที่

โดยรถไฟ <วิธีเดินทางจากแต่ละสถานีหลัก

โดยรถยนต์ <วิธีเดินทางจากแต่ละถนนหลัก

Page top

Copyright(c)1998-2015 Don Quijote Co.,Ltd.
All rights reserved.