มาตรการป้องกันโคโรน่าไวรัส

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในร้านค้าให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ เราพยายามป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมีการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงที่ร้านค้าและสำนักงานทั่วประเทศ ทางเรามีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อไปนี้

มาตรการป้องกับการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

สวมหน้ากากอนามัยในเวลาทำงาน

เราได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะทำงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เช่าของร้านในเครือบริษัทเรา พนักงานทุกคนที่ทำงานในร้านค้าของเราไม่ว่า บริษัทหรือผู้เช่าของเราโดยหลักการแล้วจะต้องสวมหน้ากากอนามัย พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับร้านค้ากลุ่มของเราก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานในร้านค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน

ตรวจสุขภาพพนักงาน

พนักงานทุกคนของเครือบริษัทเรา จะต้องวัดอุณหภูมิวันละสองครั้ง ตรวจสอบอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นไอและจาม หากพนักงานมีสภาพร่างกายที่ไม่ปกติ เช่นมีไข้37.5ขึ้นไป ทางเราจะให้พนักงานพักฟื้นตัวที่บ้านตัวเอง เรามุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของพนักงานและ รักษาสภาพแวดล้อมของร้านค้าที่ลูกค้าสามารถ ซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างสบายใจ

ล้างมือ・กลั้วคอ・ใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค

พนักงานทุกคนล้างมือ・ กลั้วคอ・ ฉีดแอลกอฮอล์ลงบนมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค เป็นประจำและเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค จึงทำการวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไว้ที่ร้านค้าและตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอกบริษัท เราขอแนะนำให้ลูกค้า・พนักงานที่อยู่ในพื้นเช่า・ผู้ร่วมธุรกิจ ฉีดแอลกอฮอล์ลงบนมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

เพื่อเป็นการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย ของลูกค้าและพนักงานของเราและเพื่อให้ร้านค้าดำเนินงานไปได้อย่างมั่นคง เราได้ทำการเปลี่ยนเวลาทำการของร้านค้าในเครือของบริษัทบางส่วน

การควบคุมสุขอนามัยอย่างทั่วถึง

ที่ร้านค้ามีการจัดการ ควบคุม โดยอาหารสด เราทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทำอาหารอย่างทั่วถึงนอกจากนี้เรายังจัดเตรียมผักหรือเบเกอรี่บรรจุลงหีบห่อหรือถุง เว้นการขายแบบให้ชิม นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจ

การป้องกันการติดเชื้อโรคจากภายนอกบริษัทของพนักงาน

นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพ・ การสวมหน้ากากอนามัย・การล้างมือ・การกลั้วคอแล้ว เรายังสนับสนุนให้พนักงานทำงานที่บ้าน และใช้การประชุมผ่านทางเว็บและสลับเวลา เข้างานเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่เร่งด่วน นอกจากนี้เรายังพยายามรักษาสภาพแวดล้อม การทำงานที่ดีและปลอดภัยจากภายนอกบริษัท โดยใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคเช่น งดการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจเร่งด่วนและการ ออกไปทำงานข้างนอกในเวลากลางคืน

การเว้นระยะห่างทางสังคม

ร้านค้าของเราดำเนินงานโดยมุ่งเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นการตรวจสอบระยะห่าง ระหว่างลูกค้าที่เข้าแถวเพื่อชำระเงินและการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงที่มีคนหนาแน่นผ่านทาง Google Maps นอกจากนี้เรายังพยายามรักษาสภาพแวดล้อมที่ ให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างสบายใจ ร้านค้าบางแห่ง จำกัดจำนวนผู้เข้าร้าน ・ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ・ ผู้พิการ・สตรีมีครรภ์・ผู้ที่ติดสัญลักษณ์Help mark เป็นอันดับแรก

กลุ่มบริษัทเราจะติดตามสถานการณ์ต่อไปและ ดำเนินมาตรการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคจากภายในและภายนอกบริษัท จึงขอเรียนให้ทุกท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ

อัปเดตเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2020

Page top

Copyright(c)1998-2023 Don Quijote Co.,Ltd.
All rights reserved.