การปลอดภาษี

Donpen image

บริการยกเว้นภาษี
บริการเว็บไซด์สั่งจองสินค้าบริการเว็บไซด์สั่งจองสินค้า
หากลูกค้าชาวต่างชาติที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องการช็อปปิ้งนั้น สามารถสั่งสินค้าผ่านEC(Electronic Commerce)และรับสินค้าโดยบริการขนส่งข้ามประเทศ
เว็บไซด์
Benefits for the customerสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ
ไม่สามารถหาวันหยุดเพื่อจะมาญี่ปุ่นได้?
จะช้อปปิ้งออนไลน์ก็กลัวของปลอม?
สำหรับท่านที่กำลังกังวลกับปัญหาเหล่านี้ เว็บไซต์ขายของออนไลน์ของดองกิโฮเต้ มาให้บริการคุณถึงที่แล้ว!

สินค้าคุณภาพในราคาประทับใจ! ส่งตรงจากญี่ปุ่น!


ไม่มีค่าหิ้ว! ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ในราคาที่สมเหตุสมผล!


โอกาสอันดีในการยกเว้นภาษี ถูกกว่ามาซื้อที่ร้านในญี่ปุ่นทั่วไป!


สามารถสั่งซื้อสินค้าพร้อมกับเพื่อนหรือครอบครัวในครั้งเดียว ประหยัดค่าจัดส่งได้อีก!

Don Quijote Tax-free ShoppingDon Quijote Tax-free Shopping
มีสาขาการรองรับการยกเว้นภาษีมากที่สุดในญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีทั้งหมด 324 สาขา ข้อมูล ณ. วันที่ 31 มกราคม 2017

เปิดบริการจนถึงดึก!

บางสาขาเปิดบริการ 24 ชม.

สินค้าขายดีจะมีคำอธิบายภาษาต่างประเทศ

สินค้าขายดีจะมีการจัดทำภาษาต่างประเทศเพื่ออธิบายรายละเอียดสินค้า ※แต่ละสาขาจะมีการจัดคำอธิบายภาษาต่างประเทศต่างกันตามความเหมาะสม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การยกเว้นภาษี

มีทั้งเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติและบริการแบบเรียลไทม์โดยคอยให้บริการผ่านหน้าจอแท็บเล็ตภายในร้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการเพื่อตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของดองกี้ซึ่งจัดทำเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

ได้รับสิทธิ

ผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นถาวร คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน

แพคใส่ถุง

หลังจากที่ทำการคืนภาษีเรียบร้อยแล้วสินค้าจะถูกแพคใส่ถุงซึ่งไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะนำออกจากประเทศญี่ปุ่น

จำนวนวงเงินที่ยกเว้นภาษีได้

※กำหนดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของยอดเงินชำระสินค้าที่ใช้ในการยกเว้นภาษีได้ เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ยอดเงินชำระสินค้าจะต้องมีจำนวนตั้งแต่
5000 เยนขึ้นไป (หรือ 5400 เยน ในราคารวมภาษี) จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี (ในกรณีที่ใช้คูปอง จะต้องเป็นจำนวณในราคาที่หักแล้วหลังใช้คูปอง)

・สาขาที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง:การเปลี่ยนระบบทำเรื่องขอคืนภาษีจะเริ่มในเวลา9โมงเช้าของ วันที่ 1 กรกฎาคม
・สาขาที่มีเวลาปิดทำการ:การเปลี่ยนระบบทำเรื่องขอคืนภาษีจะเริ่มในเวลาเปิดร้านของ วันที่ 1 กรกฎาคม)

 • 【สินค้าที่อยู่ในประเภทอุปโภคบริโภค】

  ・จำเป็นต้องแพคด้วยถุงสำหรับสินค้ายกเว้นภาษี
  ・ไม่สามารถเปิดหีบห่อหรือนำออกมาใช้งานได้ภายในประเทศญี่ปุ่น หากหีบห่อถูกเปิดหรือมีการใช้งาน จะถูกเรียกเก็บภาษีขาออก
  ・สินค้าดังกล่าวจะต้องนำออกจากประเทศญี่ปุ่นหลังจากวันที่ซื้อภายใน 30 วัน
  ・ภายในหนึ่งวัน ท่านสามารถซื้อสินค้ายอดระหว่าง 5,000 -500,000 เยน (ไม่รวมภาษี) ได้ต่อหนึ่งร้าน

 • 【สินค้าที่อยู่ในประเภททั่วไป】

  ・ไม่จำเป็นต้องแพคด้วยถุงสำหรับสินค้ายกเว้นภาษี
  ・เปิดและใช้ภายในประเทศญี่ปุ่นได้
  ・สินค้าดังกล่าวจะต้องนำออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายใน 6 เดือน นับจากวันเข้าประเทศ
  ・ในกรณีที่ซื้อเกิน 1,000,000 เยนขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน และร้านเดียวกัน จำเป็นจะต้องสำเนาเอกสารพาสปอร์ต

บริการยกเว้นภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ทำงาน ณ สถานทูตต่างประเทศ
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
สำหรับผู้ที่ทำงานในสำนักงานภายในประเทศญี่ปุ่นโดยจะต้องถือบัตรปลอดภาษี
บัตรปลอดภาษี 【รายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีได้】สินค้าและบริการทั่วไป ที่ร่วมรายการ
【จำนวนยอดเงินชำระสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี】อยู่ในขอบเขตที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือตามกำหนดยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ
ขั้นตอนการยกเว้นภาษี แสดงบัตรปลอดภาษีและบัตรประชาชน
 • 1)หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต), หนังสืออนุญาตเข้าประเทศสำหรับลูกเรือ, หนังสืออนุญาตเข้าประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวทางเรือ, หนังสืออนุญาตเข้าประเทศกรณีฉุกเฉิน, หนังสืออนุญาตเข้าประเทศเนื่องจากประสบภัยอันตราย อย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องแสดงฉบับจริงของผู้ถือเท่านั้น (ไม่สามารถใช้เอกสารสำเนา, ภาพถ่าย, หรือไซริวการ์ด แทนได้)
 • 2)ผู้ใช้บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตร majica ฯลฯ ในการชำระเงิน ชื่อจะต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านั้นจึงจะขอยกเว้นภาษีได้
 • 3)ไม่สามารถซื้อเพื่อทำธุรกิจ และจำหน่ายได้ (ในกรณีที่ทำการขอยกเว้นภาษี สามารถซื้อบุหรี่ได้ไม่เกิน 10 กล่อง สำหรับจำพวกสินค้านาฬิกาที่มีราคาสูง และสินค้าแบรนด์เนม หากเป็นชนิดและรุ่นเดียวกัน สามารถซื้อได้ไม่เกิน2ชิ้น)
 • 4)โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าต้องห้ามในบางประเทศ อาทิ อาหารสด, บุหรี่, สุรา, สารต้องห้ามต่างๆในประเทศของท่านด้วยตัวท่านเองก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
 • 5)ทางเราขอปฏิเสธการคืนภาษี สำหรับท่านที่เข้าประเทศมาด้วยวีซ่าสำหรับเข้า-ออก หลายครั้ง และวีซ่าลูกเรือ หากไม่สามารถยืนยันวันที่เข้าประเทศได้
 • 6)การคืนภาษีจะดำเนินการได้ที่ร้านที่ซื้อสินค้ามาเท่านั้น
 • 7)ขั้นตอนการคืนภาษีนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเราจะคืนภาษีให้ท่านเต็มจำนวนตามกฎหมาย
 • 8)หลักฐานยืนยันการคืนภาษีจะถูกติดลงบนพาสปอร์ตของท่านด้วยกาวหรือเครื่องเย็บกระดาษ

Page top

Copyright(c)1998-2020 Don Quijote Co.,Ltd.
All rights reserved.