ร้านสาขา

Donpen

ร้านสาขา

ไซตามะ

อธิบายเกี่ยวกับไอคอน

Icon Legend

ร้าน MEGA ดองกิโฮเต้ สาขาMusashi-Urawa

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • Credit Card
ที่อยู่
5-16ชิราฮาตะ,เขตมินามิ เมืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ เมืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ
TEL
0570-000-667
เปิดบริการ
9:00am - 1:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

ดองกิ โฮเต้ คาวะโกเอะ ฮิกาชิกุจิ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • PiTaPa
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
4-2 วากิตะมาจิ เมืองคาวาะโกเอะ ไซตามะ เมืองคาวาโคเอะ จังหวัดไซตามะ
TEL
049-228-7111
เปิดบริการ
8:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมก้า ดองกิโฮเต้ ยูเอ็นวาย ฮงโจวเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • คอนซีแอจ
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • PiTaPa
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
10-2-1 ฮงโจวชิ มินามิ จังหวัดไซตามะ ฮงโจวชิ จังหวัดไซตามะ
TEL
0495-24-7311
เปิดบริการ
8:00am - 0:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

ดองกิ โฮเต้ เคียวดะ โมชิดะ อินเตอร์

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
2160-1 โมชิดะ เมืองเคียวดะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-564-8011
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

ดองกิ โฮเต้ ยูเอ็นวาย โอกุวะ เท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
10-10,ฮะโตะยามะโจว เมืองคะโซะ จังหวัดไซตามะ
TEL
0480-66-3411
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขา เคียวยาซุโดะ สัทเทะ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
ที่อยู่
5-1-31 ฮิกาชิ สัทเทะ-ชิ จังหวัดไซตามะ
TEL
0480-40-6411
เปิดบริการ
9:00am - 9:00pm
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

โจเน็ทสึโชคุนิน สาขาฮิงาชิมัทสึยามะ

Service
 • Union Pay Card
 • ที่จอดรถ
 • ชุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่าง
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
1871-1 คามิโนะมโมโตะ เมืองฮิกาชิมะทสึยามะ จังหวัดไซตามะ
TEL
0493-27-3011
เปิดบริการ
6:00 am - 11:00 pm
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เคียวยาสุโด สาขามัตซึบุชิ

Service
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
ที่อยู่
3274 มัตซึบุ-ชิ มัตซึบุโจ คิตะคาซึชิกะ-กุน จังหวัดไซตามะ
TEL
048-993-0311
เปิดบริการ
9:00am - 8:45pm
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

ฮิงาชิ มะทสึยามะ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
1648-1 อิชิบาชิ เมืองฮิกาชิมะทสึยามะ จังหวัดไซตามะ
TEL
0493-27-8711
เปิดบริการ
9:00am - 3:00pm
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขาโคชิกายา

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
2-55-2 ยานากาโจว เมืองโคชิกายา จังหวัดไซตามะ
TEL
048-969-5811
เปิดบริการ
10:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

โอมิยะฮิงาชิงุจิเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
1-60 มิยะมัจจิ เขตโอมินะ เมืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-658-8211
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

คิตะอะเกะปาป้าเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
3-3-11-1 มิโดริงะโอกะ เมืองอาเกะโอะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-779-3601
เปิดบริการ
9:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เอสเซ้นส์เท็นคาวะงุจิเอกิไมเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
3-9-13 ซากาเอะโจว เมืองคาวากุจิ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-240-5411
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมก้า โซกะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
ที่อยู่
2-8-33 ซากาเอะมัจจิ เมืองโซกะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-930-6811
เปิดบริการ
9:00am - 1:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมก้า อุระวะฮาระยามะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
ที่อยู่
4-3-3 ฮาระยามะ มิโดริคุ เมืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-885-3810
เปิดบริการ
9:00am - 12:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

นิชิคาวะงุจิเอกิไมเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
1-21-1นิชิคาวะงุจิ เมืองคาวากุจิ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-242-0811
เปิดบริการ
9:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมกะ ฮาซึดะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
4-5-13 ฮิงาชิ เมืองฮาซึดะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-765-3810
เปิดบริการ
9:00am - 12:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมกะ คิตะโคโนสุเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
3111-1 มิดะ เมืองโคโนสุ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-596-3810
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมกะ มิซาโตเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1-1-1 สะซึคิไดระ เมืองมิซาโต จังหวัดไซตามะ
TEL
048-959-3810
เปิดบริการ
9:00am - 11:00pm
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

โทโคโระซาวะมิยาโมโตะโจวเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
2-25-15 มิยาโมโตะโจว เมืองโทโคโระซาว่า จังหวัดไซตามะ
TEL
04-2929-2311
เปิดบริการ
9:00am - 5:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมกะ คาสุคาเบะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
895-1 มินามินากะโซเนะ เมืองคาสุคาเบะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-760-3311
เปิดบริการ
9:00am - 5:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

อิรุมะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
2-3-33 โคยาดะ เมืองอิรุมะ จังหวัดไซตามะ
TEL
04-2901-7211
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

โยโนเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1-7-26 ฮัจจิโอจิ ชูโอคุ เมืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-859-8111
เปิดบริการ
8:00am - 4:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

คาวาโคเอะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
938-2 โคเซ็นบะ เมืองคาวาโคเอะ จังหวัดไซตามะ
TEL
049-223-1751
เปิดบริการ
9:00am - 4:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

ฮิงาชิโทโคโระซาว่าเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1237-24 อาซะบาระฮาระคามิยาสุมัตซึโออาซะ เมืองโทโคโระซาว่า จังหวัดไซตามะ
TEL
04-2997-5611
เปิดบริการ
9:00am - 1:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

โจเน็ตซึ โชคุนิน ปิกัสโซ่คุคิเท็น 

Service
 • Union Pay Card
 • ที่จอดรถ
 • ชุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่าง
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1152-2 คุกิชิน โออาซะ เมืองคุคิ จังหวัดไซตามะ
TEL
0480-29-2333
เปิดบริการ
9:00am - 11:00pm
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

นีซ่าโนบิโทเมะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
4-1-77 โนบิโดะเมะโยซุย เมืองนีซ่า จังหวัดไซตามะ
TEL
048-480-6311
เปิดบริการ
9:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขาวาราบิ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1-11-11 นิชิคิโจ เมืองวาราบิ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-430-5911
เปิดบริการ
09:00am - 5:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขาคาวะงุจิอะไรจูกุ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • คอนซีแอจ
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
81-1 นิชิอาไรจูกุ เมืองคาวากุจิ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-288-3721
เปิดบริการ
10:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขาโอมิยะ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • คอนซีแอจ
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
2-685 ฮิงาชิโอนาริ-โจ คิตะ-คุ เมืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ
TEL
048-668-6511
เปิดบริการ
10:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Page top

Copyright(c)1998-2015 Don Quijote Co.,Ltd.
All rights reserved.