ร้านสาขา

Donpen

ร้านสาขา

ชิบะ

อธิบายเกี่ยวกับไอคอน

Icon Legend

ดองกิ โฮเต้ เซเว่นพาร์ค อะลิโอ คาชิวะ

Service
 • Union Pay Card
 • ที่จอดรถ
 • Credit Card
ที่อยู่
1-6-1 โอชิมาตะ เมืองคาชิวะ จังหวัดชิบะ 277-0922 คาชิวะ-ชิ จังหวัดชิบะ
TEL
0570-080-911
เปิดบริการ
10:00am - 9:00pm
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมก้า ดองกิ โฮเต้ ยูเอ็นวาย อิชิฮาระ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
1-1 เขต อาโอนะกิ คิตะ เมืองอิชิฮาระ จังหวัดชิบะ
TEL
0436-20-0511
เปิดบริการ
8:00am - 0:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมก้าดองกิโฮเต้ สาขาฟุนาบาชินาราชิโนะ

Service
 • ที่จอดรถ
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
ที่อยู่
4-5-5 นาราชิโนะ เมืองฟุนะบาชิ จังหวัดชิบะ
TEL
047-403-7511
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมก้า สาขายาชิโย 16 โก บายพาส

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • คอนซีแอจ
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1245 มุราคามิ ยาชิโย-ชิ จังหวัดชิบะ
TEL
047-483-1711
เปิดบริการ
9:00am - 1:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

ปิกัสโซ่ สาขามินามิเกียวโทคุเอกิไม

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
4-6-10 ไอโนะคาว่า เมืองอิชิคาวะ จังหวัดชิบะ
TEL
047-306-8311
เปิดบริการ
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

นาริตะ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
No.82 WING ทสึจิยะ เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ
TEL
0476-20-3711
เปิดบริการ
8:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

อาซาฮีเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
4339-1 คามาคัตซึ เมืองอาซาฮี จังหวัดชิบะ
TEL
0479-60-0511
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

โมบาระเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1575-2 โมบาระ เมืองโมบาระ จังหวัดชิบะ
TEL
0475-27-5411
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

ฟุนะบาชิมินานมิงุจิเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • สุรา
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
1-7-6 ฮอนมัจจิ เมืองฟุนะบาชิ จังหวัดชิบะ
TEL
047-495-9211
เปิดบริการ
9:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมกะ ลาพาร์คนารุโตเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1808-1นารุโต เมืองซันมุ จังหวัดชิบะ
TEL
0475-82-8100
เปิดบริการ
9:00am - 12:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมกะ โมโตะยะวาตะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
4-9-1 มินามิยะวาตะ เมืองอิชิคาวะ จังหวัดชิบะ
TEL
047-378-3810
เปิดบริการ
9:00am - 12:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมกะโยะซุไกโดเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
2-1-1 เมวะ เมืองเมกะโยะซุไกโด จังหวัดชิบะ
TEL
043-433-3810
เปิดบริการ
9:00am - 11:00pm
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

คาชิวะเอกิไมเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
1-3-2 คาชิวะ คาชิวะ-ชิ จังหวัดชิบะ
TEL
04-7162-7811
เปิดบริการ
9:00am - 1:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

ชิบะนิวทาว์นเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
2-2 ชูโอคิตะ เมืองอินไซ จังหวัดชิบะ
TEL
0476-47-7511
เปิดบริการ
10:00am - 12:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

อินาเกะ นางะนุมะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
334-2 นางะนุมะโจวอินาเกะคุ เมืองชิบะ จังหวัดชิบะ
TEL
043-215-1211
เปิดบริการ
10:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เกียวโตคุเอกิไมเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ATM
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
2-3-159 เกียวโตคุเอกิไม เมืองอิชิคาวะ จังหวัดชิบะ
TEL
047-318-7311
เปิดบริการ
9:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

คิมิซึเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
1-7-1 ฮิงาชิซางาดะ เมืองคิมิซึ จังหวัดชิบะ
TEL
0439-50-0911
เปิดบริการ
9:00am - 1:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

เมกะ คาชิวะเท็น

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • คอนซีแอจ
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
ที่อยู่
3-3-2 โทมิสะโทะชิ คาชิวะ-ชิ จังหวัดชิบะ
TEL
04-7141-1611
เปิดบริการ
10:00am - 4:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขาชิบะชูโอ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
3-10-6 ยูโก ชูโอ-คุ เมืองชิบะ จังหวัดชิบะ
TEL
043-202-4351
เปิดบริการ
10:00am - 5:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขาบาราคินิชิฟุนะบาชิ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
474-1 ฮอนโก-โจ เมืองฟุนะบาชิ จังหวัดชิบะ
TEL
047-302-8311
เปิดบริการ
9:00am - 3:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขาอิจิฮาระ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • สุรา
 • Credit Card
 • majica
ที่อยู่
893 มุระตะ-โจ ชูโอ-คุ เมืองชิบะ จังหวัดชิบะ
TEL
043-305-3031
เปิดบริการ
10:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขามาคุฮาริ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
ที่อยู่
1-7782-1 มาคุฮาริ-โจ ฮานะมิกาว่า-คุ เมืองชิบะ จังหวัดชิบะ
TEL
043-271-9911
เปิดบริการ
9:30am -
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Icon Legend

สาขาคิซาระซึ

Service
 • Union Pay Card
 • รองรับการปลอดภาษี
 • ที่จอดรถ
 • ATM
 • สุรา
 • บุหรี่
 • Credit Card
 • majica
 • QUICPay
 • iD
 • Rakuten Edy
 • kitaca
 • Suica
 • PASMO
 • toica
 • manaca
 • ICOCA
 • SUGOCA
 • HAYAKAKEN
 • nimoca
ที่อยู่
2-21-2 โจวไซมินานมิ เมืองคิซาระซึ จังหวัดชิบะ
TEL
0438-30-6811
เปิดบริการ
9:00am - 2:00am
วันหยุด
เปิดบริการทุกวัน

Page top

Copyright(c)1998-2015 Don Quijote Co.,Ltd.
All rights reserved.